Meteen naar de content

Krijg 60% korting op geselecteerde artikelen!

🚚 Gratis Verzending op alle bestellingen boven €40

  Servicevoorwaarden

  VOORWAARDEN

  Op de gehele site, verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar de exploitant van de tienzo.nl website. Deze website biedt u, onze gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan, alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn.
  Door onze site te bezoeken en/of iets te kopen in onze winkel, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels van onze site waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of content providers zijn. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van een van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

  Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van een online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen.

  ARTIKEL 1 - ONLINE PLATFORM REGELS

  Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u tenminste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of meerderjarig in de provincie of gemeente waar u woont, en ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen onder uw hoede deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, en u mag geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Dienst. U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de Diensten door u.

  ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED 

  In het kader van de door de Tussenpersoon verleende bemiddelingsdienst bestelt de Tussenpersoon in naam en voor rekening van de Klant op grond van de hem verleende volmacht de goederen bij de Verkoper en betaalt hij de kosten die verbonden zijn aan het overbrengen van de goederen naar de Klant (exclusief invoerrechten en BTW). In het kader van de bemiddelingsdienst betaalt de tussenpersoon geen invoerrechten en BTW die verschuldigd zijn voor het plaatsen van de bestelling en het verzenden van de goederen naar het adres van de Klant. De bemiddelingsdienst wordt verleend op basis van specifieke overeenkomsten tussen de partijen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant dat hij de Tussenpersoon machtigt om in naam en voor rekening van de Klant een bestelling van de goederen te plaatsen en de prijs en de verzendingskosten van de goederen naar het adres van de Klant te betalen. De tussenpersoon is slechts gemachtigd om binnen de grenzen van de verleende machtiging te handelen.

  ARTIKEL 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN

  Wij behouden het recht om op elk moment, aan wie dan ook en om welke reden dan ook dienst te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en

  (a) overdracht via verschillende netwerken kan omvatten; 

  (b) wijzigingen kan ondergaan om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw kredietkaartgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via een netwerk worden overgedragen.

  U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service, de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet op enige andere wijze.

  ARTIKEL 4 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDSCHEMA VAN DE INFORMATIE

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de op deze site verstrekte informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de oorspronkelijke, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in materiaal op deze site is op eigen risico van de gebruiker. Deze site kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt louter ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

  ARTIKEL 5 - PRIJSWIJZIGINGEN OP DE SITE

  Productprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden het recht om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

  ARTIKEL 6 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

  Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons Retourbeleid. Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleur die door uw computermonitor wordt weergegeven, juist is. Wij behouden het recht, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden het recht om het aantal producten of Diensten dat wij aanbieden te beperken. Alle product beschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden het recht om de verkoop van elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten op de Site zullen worden gecorrigeerd.

  ARTIKEL 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

  Wij behouden het recht om elke bij ons geplaatste bestelling te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendadres gebruiken. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van uw bestelling hebt opgegeven. Wij behouden het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer details, zie ons retourbeleid.

  ARTIKEL 8 - EXTRA HULPMIDDELEN

  Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of beïnvloeden. U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u de voorwaarden hebt gelezen en aanvaard waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde aanbieder(s). Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

  ARTIKEL 9 - LINKS VAN DERDEN

  Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid, en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of voor materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel in verband met uw aankoop of gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden dienen aan die derden te worden gericht.

  ARTIKEL 10 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

  Als u op ons verzoek bepaald materiaal indient (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal indient, hetzij online, per e-mail, post of anderszins (gezamenlijk "commentaar"), stemt u ermee in dat wij het commentaar dat u bij ons indient te allen tijde en zonder enige beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om

  (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen;

  (2) u te compenseren voor opmerkingen;

  (3) te reageren op opmerkingen.

  Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of door derden worden geplaatst.

  ARTIKEL 11 - PERSOONSGEGEVENS

  Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de Winkel is onderworpen aan ons Privacy Beleid.

  ARTIKEL 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

  Van tijd tot tijd kan onze Site of de Dienst informatie bevatten met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, die betrekking kunnen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, verzendtijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst). Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Dienst of verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Een specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een verwante website wordt gebruikt, mag niet worden geïnterpreteerd als zou alle informatie op de Dienst of een verwante website gewijzigd of bijgewerkt zijn.

  ARTIKEL 13 - VERBODEN ACTIVITEITEN

  Naast de andere verboden die in de Servicevoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken:

  (a) voor onwettige doeleinden;

  (b) om anderen te verzoeken een onwettige activiteit uit te voeren of eraan deel te nemen;

  (c) om internationale, federale, provinciale of staatswetten, regels, statuten of plaatselijke verordeningen te overtreden;

  (d)onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden

  (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

  (f) valse of misleidende informatie te verzenden;

  (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere kwaadaardige code die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of prestaties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet aantast;

  (h) het verzamelen of traceren van persoonlijke informatie over anderen;

  (i) spam, phishing, pharm, impersonate, spider, crawl of scrape;

  (j) voor obscene of immorele doeleinden;

  (k) om de veiligheid van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen.

  Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden gebruiken.

  ARTIKEL 14 - GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die u via de dienst worden aangeboden, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) aangeboden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal tienzo.nl, onze directeurs, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwondingen, verliezen, claims of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de service of producten die via de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

  ARTIKEL 15 - VRIJWARING

  U gaat ermee akkoord tienzo.nl en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en medewerkers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

  ARTIKEL16 - SCHEIDBAARHEID

  In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte scheidbaar worden geacht van deze Gebruiksvoorwaarden, maar een dergelijke vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

  ARTIKEL 17 - BEËINDIGING

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht na beëindiging door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of wanneer u onze site niet langer gebruikt. Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat of wij vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen, al naar gelang het geval.

  ARTIKEL 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

  Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afstand doen. Deze Algemene Voorwaarden en alle door ons op deze Site of in verband met de Dienst gepubliceerde beleidslijnen en werkingsregels vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

  ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

  Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij de Services aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

  ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

  U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

  ARTIKEL 21 - CONTACT

  Voor meer informatie over onze privacypraktijken, indien u vragen hebt of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op support@tienzo.nl

  Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), uw gegevensbeschermingsautoriteit.

  Efficiënte verzending

  Veilige betalingen

  Klantenservice 7 dagen per week

  Handig retourneren